Grimminge Leeft

Corona-Wandelzoektocht – 2020

Tijdens deze vervelende coronaperiode is het een ideale gelegenheid om ons dorpje beter te leren kennen.

Onder volgende voorwaarden kan je de zoektocht doen :
alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1,50 m tussen elke persoon ook bij het kruisen of tegenkomen van anderen onderweg.

De zoektocht kan je vrij doen tussen 18 mei en 30 augustus 2020.

Om zoveel mogelijk contacten te vermijden zijn de deelnemingsformulieren alleen digitaal te verkrijgen na storting van 10,- € op rekeningnr. : BE48 0010 3640 8927 met vermelding van “Zoektocht + uw E-mailadres“ of bij de inrichters, Beaupréstraat 5 te Grimminge.

Alleen de drie beste zoektochters krijgen een prijs !

De opbrengst gaat integraal naar het comité en de werking van “Kom op tegen Kanker“ van Grimminge.

Wij rekenen op jullie en hou het gezond !

Belangrijk: Er is een typfout geslopen in vraag 19
er staat “clapmeulen” en dat moet zijn “clapmuelen”.

De uitslag zal medegedeeld worden in het Houteklopje van oktober.

E-mail : zoektocht@grimmingeleeft.be / pauwels.etienne@telenet.be

DOOR COVID GEEN KERMIS IN 2020, MAAR WEL ALTERNATIEVEN!

Beste sympathisanten,

De regeringsmaatregelen en blijvende vraagtekens m.b.t. het coronavirus heeft het bestuur van “Grimminge leeft” er toe gedwongen een spijtige beslissing te nemen: de jaarlijkse kermis voor het goede doel zal niet georganiseerd worden.

Maar, inmiddels wordt - rekening houdend met de opgelegde speleregels - door het bestuur en enkele comitéleden gedacht aan alternatieven in de hoop toch nog iets te kunnen verzilveren voor ons goede doel.

In die zin zullen jullie mettertijd, naargelang andere initiatieven mogelijk zijn, nieuwe activiteiten op onze site en via andere media zien verschijnen. Inmiddels is er al - zoals jullie kunnen zien - melding gemaakt van een wandelzoektocht en een wandeling ter vervanging van de jogging. Elke activiteit kan je vanuit de site downloaden, bruikbaar als geheugensteuntje op een prikbord.

Het verdient in ieder geval aanbeveling geregeld onze site te bezoeken op zoek naar een nieuwe activiteit.

Een duwtje in de rug kan zijn: wil voor onze nieuwe activiteiten reclame maken bij familie, vrienden en kennissen, waarvoor dank!

Vriendelijke groeten

Het bestuur van “Grimminge leeft”

%d bloggers liken dit: