Grimminge Leeft

Corona-Wandelzoektocht – 2020

Tijdens deze vervelende coronaperiode is het een ideale gelegenheid om ons dorpje beter te leren kennen.

Onder volgende voorwaarden kan je de zoektocht doen :
alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1,50 m tussen elke persoon ook bij het kruisen of tegenkomen van anderen onderweg.

De zoektocht kan je vrij doen tussen 18 mei en 30 augustus 2020.

Om zoveel mogelijk contacten te vermijden zijn de deelnemingsformulieren alleen digitaal te verkrijgen na storting van 10,- € op rekeningnr. : BE48 0010 3640 8927 met vermelding van “Zoektocht + uw E-mailadres“ of bij de inrichters, Beaupréstraat 5 te Grimminge.

Alleen de drie beste zoektochters krijgen een prijs !

De opbrengst gaat integraal naar het comité en de werking van “Kom op tegen Kanker“ van Grimminge.

Wij rekenen op jullie en hou het gezond !

Belangrijk: Er is een typfout geslopen in vraag 19
er staat “clapmeulen” en dat moet zijn “clapmuelen”.

De uitslag zal medegedeeld worden in het Houteklopje van oktober.

E-mail : zoektocht@grimmingeleeft.be / pauwels.etienne@telenet.be

%d bloggers liken dit: