Grimminge Leeft

DOOR COVID-19 GEEN KERMIS IN 2020, MAAR WEL ALTERNATIEVEN!

Beste mensen van Grimminge,

…-

Wie ooit nog naar ’t leger moest, zal zeker de letter “V” herkennen in het morseteken “kort-kort-kort-lang”. Wie muzikaal is aangelegd, zal in de notenbalk het begin van de Vijfde symfonie van Beethoven herkennen, ook “kort-kort-kort-lang”.

Beethoven noemde deze de noodlotsymfonie, eerder onheilspellend beginnend, dan overgaand naar een stijl die bemoedigend-crescendo uitkijk geeft op een overwinning. Daar was hij trouwens van overtuigd. Het is dan een kleine stap om te begrijpen dat Churchill deze aanhef koos als herkenningstune, die zijn radiospeeches op de BBC tijdens de 2de wereldoorlog voorafging. Temeer, hij hield vol te zullen winnen, met de symbolische “V” van Victory en… hij gaf uiteindelijk Beethoven gelijk!

Mede door de regeringsmaatregelen n.a.v. de terechte vrees voor het covid-19, hielden wij ons – brutaal beperkt in onze vrijheden – in ons kot. Een groot deel van het sociaal leven viel stil met alle gevolgen van dien. Mensen werden naargelang hun situatie geconfronteerd met kleine of grote problemen. Voor meerderen zullen deze zeker nog een tijd aanhouden, hier en daar voldoende om iemands hoop te ontnemen.

Voor “Grimminge leeft” werd het een inbreuk op ons aller solidariteit met het goede doel en de daarmee gepaard gaande acties, jullie allen bekend. 2020… geen kermis Grimminge! Al onze vrijwillige medewerkers werden gedwongen werkloos toe te zien.

Dat goede doel indachtig, en dan helemaal niets doen,… dat zit niet in onze genen.! Het bestuur en enkele comitéleden beraadden zich om toch nog iets te realiseren binnen de perken van de regeringsmaatregelen. Intens gemail en geskype resulteerden in volgende activiteiten:

  • een wandeling (deelnemen kan tot 31/07);
  • een wandelzoektocht (deelnemen kan tot 31/08);
  • verkoop van “pulled pork” (na bestelling en afhaling op vrijdag 10/07);
  • verkoop van streekbieren van dicht bij ons (na bestelling en afhaling op vrijdag 10/07);
  • verkoop van mondmaskers (via aan-huis-levering na betaling).

Alle info hierover vinden jullie terug via de flyers in bijlage of in onze site “www.grimmingeleeft.be”.

Uiteraard zullen we niet de gebruikelijke opbrengst hebben, maar… alle baten helpen. Jullie kunnen ons helpen om er enigszins een succes van te maken. Doe mee en/of geef de info door aan familie, vrienden en kennissen.

Laat ons positief denken. De geschiedenis heeft trouwens meermaals bewezen dat mensen weerbaar zijn en de Veerkracht hebben om groot onheil – daarom niet per se meteen – te boven te komen. Kortom, hou het V-teken hoog. Of, duim voor de overwinning. Met passende samenhorigheid moet ons dat lukken. En… zo kunnen we al uitkijken naar onze ouwe-getrouwe kermis in 2021.

Het ga jullie allen hierbij goed…, op de tonen van Beethoven!

namens het bestuur “Grimminge leeft”

Luc


%d bloggers liken dit: