Privacy

Het bestuur en comité van “Grimminge leeft”, verder de vereniging genoemd, houdt zich eraan de wet op de privacy te respecteren.

Dit houdt o.m. in:

 • Behalve voor de bestuursleden en de comitéleden, betrokken bij de organisatie van activiteiten voor het goede doel (Kom op tegen kanker, Cliniclowns, Kinderkankerfonds) worden collectieve e-berichten naar vrijwilligers, sympathisanten, steunverleners en leveranciers steeds verstuurd in BCC.

  Gezien bestuursleden en de comitéleden bereikbaar moeten zijn voor de onderlinge organisatie en dito afspraken, alsook voor up-to-date info, kunnen zij hierbij wel in “cc” staan. Het bestuur kan alle comitéleden collectief aanschrijven om dezelfde reden en omgekeerd.
 • De vereniging onthoudt zich van het plaatsen van foto’s op de site, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager.

  Indien meerdere personen (ongevraagd) op een of meerdere foto’s staan, kunnen zij ten allen tijde vragen om deze foto/foto’s van de site te laten verwijderen. Dit zal dan meteen uitgevoerd worden.
 • Steunverleners op welke manier dan ook dienen hun toestemming te geven om op de site van de vereniging te komen, dit voor het geval deze mogelijkheid gecreëerd wordt. Zij worden daartoe vooraf aangeschreven en zij dienen schriftelijk of per mail hun akkoord voor opname te bevestigen. Deze toelatingen worden in een register bijgehouden. Dezelfde spelregel wordt toegepast bij de opmaak van affiches en/of flyers.
 • De vereniging onthoudt zich van elk misbruik van contactgegevens, bekomen bij toeval of via andere organisaties, al dan niet politiek, om reclame te maken voor haar doeleinden. Het is aan de bestuurs- en comitéleden, alsook aan de vrijwillige medewerkers, om hun persoonlijke kennissenkring daartoe aan te spreken.
 • De vereniging maakt reclame voor haar activiteiten via de eigen site, de sites van de verenigingen die gesteund worden (Kom op tegen kanker, Cliniclowns, Kinderkankerfonds), andere erkende activiteitensites, de perskanalen, affiches, flyers en Facebook, dit laatste voor zover geïnteresseerden daar gebruik van maken en zich bekend hebben gemaakt.
 • Voor zover er in strijd met de genoemde wetgeving een klacht wordt ingediend, dit bij de voorzitter, zal het bestuur deze meteen behandelen en onmiddellijk tot actie overgaan ten behoeve van de aangever.
 • De vereniging is een feitelijke vereniging, politiek en filosofisch neutraal. In die zin zal de vereniging erover waken dat zij niet gebruikt of misbruikt wordt voor doelstellingen die daarmee gepaard zouden gaan. Evenmin zal de vereniging zich tot enige strekking van politieke of filosofische aard verbinden, dit om misbruiken te voorkomen.

Een idee voor een activiteit of meehelpen tijdens het weekend? Geef een seintje via communicatie@grimmingeleeft.be.