Fotowedstrijd Reglement

Thema ‘Contrast’
Contrast kunnen we vinden in kleuren, in vormen, in lijnen…. Contrast kan ook de balans zijn tussen licht en donker en het maken van een foto die het uiterste uit je camera weet te halen.

Hoe meedoen ?
Iedereen vanaf 14 jaar kan deelnemen.

 1. Je maakt één tot max. 4 eigen, authentieke foto’s over aan Lotte Fonck
  • eenmaal afgedrukt op een A4-formaat, bezorgen op haar adres: Raspaillebosstraat 32, 9506 Grimminge,
  • én door deze ook per mail naar haar door te sturen: fotowedstrijd@grimmingeleeft.be
  • in beide gevallen met de vermelding van je naam, adres, e-adres en gsm-nr.
  • uiterlijk tegen 23 juli 2019
 2. Voorwaarden waaraan de foto’s moeten voldoen:
  • A4-formaat;
  • in kleur of zwart-wit;
  • één titel per foto.
 3. De deelnemers gaan akkoord dat de digitaal doorgestuurde foto’s op de site van “Grimminge leeft” zullen verschijnen na de bekendmaking van de uitslag.

Selectie van de winnaar ?

 • Jury:
  a. Er is een vast panel van 3 juryleden. Dit wordt gevormd door mensen die vertrouwd zijn met fotografie.
  b. Het publiek krijgt ook de kans om de foto’s van vrijdag 26 juli (17u) tot zondag 28 juli (16u) te beoordelen via een bezoek aan de tentoonstelling, die doorgaat in de kerk van Grimminge. Daartoe liggen evaluatieformulieren klaar bij de ingang van de kerk. De ingevulde formulieren worden er in een doos gedeponeerd.
  Opm.: voor een correct verloop:
  ◦ kan er slechts één formulier per persoon ingevuld worden; op elk formulier dient dan ook uw naam, adres en e-mailadres ingevuld te worden;
  ◦ zullen de foto’s naamloos maar wel genummerd tentoongesteld worden.
 • Evaluatie van de foto’s:
  a. Het publiek en de juryleden duiden de top 3 aan via een evaluatieformulier. De beste foto krijgt 3 punten, de 2de beste 2 punten en de 3de beste 1 punt.
  b. Op zondag 28 juli wordt rond 16u de doos met de evaluatieformulieren weggehaald door de jury en worden volgende stappen doorlopen:
  Vooraf: de scores van de jury tellen voor 70%, deze van het publiek voor 30%.
  • Stap 1:
  ◦ Alle scores van het publiek worden per foto samengeteld en vermenigvuldigd met 3 om de rangorde te bepalen.
  ◦ Alle scores van de juryleden worden per foto samengeteld en vermenigvuldigd met 7 om de rangorde te bepalen.
  • Stap 2:
  ◦ Beide scores worden samengeteld om de definitieve rangorde te bepalen en de 3 winnaars aan te duiden.
  Opmerkingen:
  ◦ Bij een gelijke score krijgt de beoordeling van de jury voorrang om de volgorde te bepalen.
  ◦ Indien een deelnemer met meerdere foto’s in de eerste 3 eindigt, wordt enkel de eerste foto in aanmerking genomen. Dit betekent dat men per deelnemer één prijs kan winnen.

Bekendmaking van de uitslag van de wedstrijd en uitdeling der prijzen:
• zondag 28 juli 2019
• om 17u30
• in de parochiezaal van Grimminge.

Te winnen prijzen:
• 1ste prijs: waardebon ter waarde van € 60
• 2de prijs: waardebon ter waarde van € 40
• 3de prijs: waardebon ter waarde van € 20

Eigendom van de foto’s:
De afgedrukte foto’s:
De deelnemers kunnen na de tentoonstelling hun foto(‘s) vanaf 18u30 terugvragen aan Lotte Fonck. Dit kan dus niet meer meteen na het weghalen van de stemformulieren.
Digitaal doorgestuurde foto’s:
Deze blijven eigendom van “Grimminge leeft” en kunnen verder gebruikt worden voor toekomstige acties.

Deze pagina in PDF-formaat vind je hier

Namens “Grimminge leeft voor…”
Lotte Fonck, verantwoordelijke fotowedstrijd

Een idee voor een activiteit of meehelpen tijdens het weekend? Geef een seintje via communicatie@grimmingeleeft.be.