Grimminge Leeft

Steunmogelijkheden

Beste sympathisanten

Heel wat vrijwilligers alsook sponsors helpen ons bij de organisatie van onze activiteiten voor het goede doel. Wij bepalen geen bedragen.

Steun kan op meerdere manieren:

1. één of meer prijzen voor de winnaars van georganiseerde wedstrijden

2. een storting op de bankrekening van “Grimminge leeft”: BE20 8508 3554 4456
contact: penningmeester@grimmingeleeft.be

3. hulp bij diverse taken
contact: taakverdeling_kermisactiviteiten@grimmingeleeft.be

4. giften in natura (via de leden van het comité)

U kan een bewijs ontvangen voor de waarde van de gegeven prijzen of voor uw financiële bijdrage. contact: secretaris@grimmingeleeft.be

Indien u als sponsor op de website “Grimminge Leeft” wenst te staan, wil dit melden aan secretaris@grimmingeleeft.be

Met oprechte dank!

Het comité “Grimminge leeft”

DOOR COVID GEEN KERMIS IN 2020, MAAR WEL ALTERNATIEVEN!

Beste sympathisanten,

De regeringsmaatregelen en blijvende vraagtekens m.b.t. het coronavirus heeft het bestuur van “Grimminge leeft” er toe gedwongen een spijtige beslissing te nemen: de jaarlijkse kermis voor het goede doel zal niet georganiseerd worden.

Maar, inmiddels wordt - rekening houdend met de opgelegde speleregels - door het bestuur en enkele comitéleden gedacht aan alternatieven in de hoop toch nog iets te kunnen verzilveren voor ons goede doel.

In die zin zullen jullie mettertijd, naargelang andere initiatieven mogelijk zijn, nieuwe activiteiten op onze site en via andere media zien verschijnen. Inmiddels is er al - zoals jullie kunnen zien - melding gemaakt van een wandelzoektocht en een wandeling ter vervanging van de jogging. Elke activiteit kan je vanuit de site downloaden, bruikbaar als geheugensteuntje op een prikbord.

Het verdient in ieder geval aanbeveling geregeld onze site te bezoeken op zoek naar een nieuwe activiteit.

Een duwtje in de rug kan zijn: wil voor onze nieuwe activiteiten reclame maken bij familie, vrienden en kennissen, waarvoor dank!

Vriendelijke groeten

Het bestuur van “Grimminge leeft”